Combinatietest

Veel aanstaande ouders vragen zich af of hun kind wel gezond zal zijn. Gelukkig worden de meeste kinderen gezond geboren. Met de screening op downsyndroom (trisomie 21) kunt u laten onderzoeken hoe groot de kans is dat uw kind downsyndroom heeft. Dit onderzoek wordt ook wel de combinatietest genoemd. Naast de kans op downsyndroom geeft de uitslag van de combinatietest ook informatie over de kans op patausyndroom (trisomie 18), het edwardssyndroom (trisomie 13) en het risico op hartafwijkingen en te klein kind voor de termijn. 168 Euro

De combinatietest maakt deel uit van prenatale screening.
Het onderzoek brengt geen risico’s met zich mee voor u of uw kind.

Deze test bestaat uit een combinatie van twee onderzoeken:

  • een bloedonderzoek bij u, in de periode van 9 tot 14 weken van de zwangerschap;
  • de nekplooimeting bij het kind. Dat gebeurt met een echo die gemaakt wordt in de periode van 11 tot 14 weken zwangerschap.

De uitslag van de combinatietest is een kans. Bij een verhoogde kans op een van de onderzochte chromosoomafwijkingen kunt u kiezen voor vervolgonderzoek. Dit vervolgonderzoek bestaat uit een vlokkentest (tussen 11 en 14 weken zwangerschap) of een vruchtwaterpunctie (na 15 weken zwangerschap). Daarmee krijgt u zekerheid of uw kind een aandoening heeft. Soms wordt ook een uitgebreide echo gedaan.

Een verhoogd risico op hartafwijkingen wordt bij de 20 weken echo onderzocht, een verhoogd risico op een te klein kindje wordt gevolgd door groei-echo’s in de zwangerschap.

NIPT 

NIPT is een keuzemogelijkheid sinds 1 april 2017. Met de NIPT wordt bloed van de zwangere afgenomen en onderzocht in een laboratorium. Het laboratorium test het bloed op trisomie 21 (downsyndroom), trisomie 18 (edwardssyndroom) en trisomie 13 (patausyndroom). De uitslag van de NIPT kan niet-afwijkend of afwijkend zijn. De NIPT biedt geen 100% zekerheid. Bij een afwijkende uitslag kan uw kind toch geen trisomie hebben en is verder onderzoek nodig als bevestiging van de NIPT-uitslag. Bij een niet-afwijkende uitslag is de kans dat het kind toch een trisomie heeft zo klein dat een vervolgtest niet geadviseerd wordt. Deze wetenschappelijke studie zorgt er voor dat minder vrouwen dan voorheen worden doorverwezen voor een vlokkentest of vruchtwaterpunctie.

Bij de NIPT is er geen risico op een miskraam. De kosten voor deze test bedragen 175 Euro.

Wilt u meer informatie over dit onderzoek?
Kijk dan op niptconsorium.nl

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken