In Nieuws

In 2017 mochten we 613 lieve pasgeborenen welkom heten, het waren allemaal klinische bevallingen.
Afzonderlijk ook 119 open verloskamerbevallingen binnen ons ziekenhuis, dit onder de verantwoordelijkheid van hun eigen verloskundige.
Hoeveel kindjes binnen onze regio Weert nog thuis geboren zijn hebben we nu nog geen zicht op!
We hopen in het nieuwe jaar weer zo een vruchtbaar aantal te hebben!!

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken